Đăng ký thông tin hồ sơ xét tuyển
Lưu ý: những mục đánh dấu (*) là bắt buộc nhập
Thông tin thí sinh
Địa chỉ thường trú
Địa chỉ nhận giấy báo
Thông tin đăng ký xét tuyển

Lưu ý: Vui lòng chọn Hình thức xét tuyển đăng ký
Hình thức xét tuyển Điểm thi THPT Quốc Gia

Kết quả điểm các tổ hợp môn

TT
Tổ hợp môn
Tổng điểm tổ hợp môn
1
(B08):Toán, Sinh, Tiếng Anh
2
(D01):Văn, Toán, Tiếng Anh
3
(D07):Toán, Hóa, Tiếng Anh
4
(B00):Toán, Hóa, Sinh
TT
Tổ hợp môn có điểm cao nhất
Tổng điểm tổ hợp môn
1
2
3
Hình thức xét tuyển học bạ THPT

Kết quả điểm các tổ hợp môn

TT
Tổ hợp môn
Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
1
(B08):Toán, Sinh, Tiếng Anh
2
(D01):Văn, Toán, Tiếng Anh
3
(D07):Toán, Hóa, Tiếng Anh
4
(B00):Toán, Hóa, Sinh
TT
Tổ hợp môn có điểm cao nhất
Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
1
2
3
Hoàn tất đăng ký
Chọn mã khác